ประกาศ : เรื่องสินค้าหิ้ว ของหนีภาษี

เนื่อง จากช่วงนี้มีสินค้าNAD นำเข้ามาโดยไม่ผ่านทางบริษัทโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด เข้ามาขายในเว็บสินค้ามือสองอยู่เป็นบางครั้ง โดยมีทั้งอ้างว่าเป็นเครื่องมือสองและมือหนึ่งนั้นซึ่งการทำมาค้าขายแบบนี้ ถือว่าเป็นการไม่มีมารยาททางการค้าอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้นด้วยความจำเป็น และเป็นการรักษาสิทธิอันชอบทำของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ทางบริษัทฯจึง ขอประกาศว่า ทางบริษัทจะสงวนสิทธิการให้บริการแก่เครื่องที่ไม่ได้นำเข้าโดยทางเราอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมือสองหรือมือหนึ่ง หากทางเราตรวจพบว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้นำเข้ามาโดยบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในปฏิเสธไม่การรับสินค้าดังกล่าวเพื่อทำการซ่อมแซมอย่างเด็ดขาด

ดังนั้นก่อนที่ท่านจะซื้อสินค้าในเครือของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาโดยบริษัทฯ ด้วยการเรียกหาใบรับประกันของแท้จากบริษัท หรือท่านสามารถตรวจสอบว่าสินค้านั้นมาจากทางเราจริงหรือไม่ได้ โดยโทรฯเข้ามาที่ 02-276-9644 ติดต่อฝ่ายสมาชิก เพื่อทำการตรวจสอบเลขหมายเครื่องได้ว่านำเข้ามาโดยทางเราหรือไม่ รวมถึงเมื่อจะทำการซื้อสินค้า ท่านสามารถขอตรวจสอบใบรับประกันจากทางบริษัทฯด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

ย้ำอีกครั้ง สินค้าที่ซื้อโดยไม่ได้รับการนำเข้าจากทางบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด จะไม่ได้รับการดูและทางเราจะไม่รับซ่อมในทุกกรณี
จึงกราบเรียนไว้ ณ ที่นี้

Advertisements

%d bloggers like this: