Supra USB Cable

สาย USB A-B เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีโดยเฉพาะ

สำหรับนัก Computer Audiophile นั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สายUSB นี้ มีผลต่อและบทบาทสำคัญคุณภาพเสียงจากการฟังเพลงผ่าน USB DAC จริง

สายUSB Audio ที่ดีนั้น ต้องให้การส่งผ่านสัญญานที่รวดเร็ว ต้องทนทานต่อการกวนจากภายนอก พอๆกับมีความสามารถในการลดการกวนกันภายในตัวสายเอง

Supra USB ออกแบบมาด้วยการชีลด์แบบ 2 ชั้น แยกอิสระระหว่างกลุ่มสายส่งข้อมูลสัญญาน กับกลุ่มสายนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งการแยกการชีลด์แบบนี้จะช่วยลดการกวนซึ่งกันและกัน โดยสายที่ใช้นั้นเป็นสายที่มีค่าความต้านทานต่ำ มีค่าการป้องการเสียงรบกวนสูงแม้เดินสายที่ระยะความยาวมากเป็นพิเศษ โดยสายSupra USB นั้น สามารถใช้ที่ความยาวสูงสุดได้ถึง 15 เมตรเลยทีเดียว

หัวแจ้คที่ใช้เป็นแบบชุบทอง 24K ตัวหุ้มแจ้คเป็นแบบหล่อรวมเข้ากับตัวสายเพื่อความแข็งแรงทนต่อการถอดเข้าออกหลายๆครั้งได้ สามารถส่งผ่านสัญญานได้สูงสุด 1200 Mbps

สำหรับความยาว ที่นำเข้ามาในตอนนี้จะมีให้เลือกสองความยาว คือ 2 และ 4 เมตร

หากท่านมีความประสงค์ในความยาวขนาดอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อทำการสั่งซื้อได้

Advertisements

%d bloggers like this: